Mikä on sinun Akorinlaaksosi?

”… minä muutan Akorinlaakson toivon portiksi” (Hoos. 2:17)

Akorinlaakso oli israelilaisille ja Hoosean kirjeen kuulijoille kansallisen häpeän paikka. Se edusti sellaista epäonnistumista, jota ei haluttu muistella. Maininta Akorinlaaksosta viittasi israelilaisten tappioon pienen Ain kaupungin luona. Tappion syynä oli yhden israelilaisen, Akanin tekemä synti.

Mikä on sinun Akorinlaaksosi? Onko elämässäsi jotain kipeää ja häpeää tuottavaa? Onko häpeäsi jotain sellaista, jota et haluaisi ajatella mutta joka nousee aika ajoin omaantuntoosi?

Kuuntele Jumalan uskomaton lupaus – Hän pystyy muuttamaan Akorin laakson toivon portiksi! Se tarkoittaa, että Jumala pystyy ja haluaa ottaa käsittelyynsä syvimmät epäonnistumisemme ja vapauttaa meidät häpeästämme. Hän pystyy kääntämään lankeamisemme voimavaraksemme. Häpeä muuttuu iloon ja toivoon, koska löydämme Akorinlaaksoistamme Jumalan, joka rakastaa meitä ja joka kykenee avaamaan elämämme umpisolmut.

Jeesus on todellinen Toivon portti. Hänelle saamme kertoa kaikki asiamme ja Hän ottaa häpeämme omakseen. Ja vaikka emme osaisi avata Hänelle häpeän tähden lukittuja sydämemme huoneita, Hänellä on jokaiselle meille sopivat rakkauden avaimet. Hän tahtoo ottaa häpeämme ja täyttää meidät hyväksynnällään ja armollaan.

Rakkaus kutsuu yhteyteen

”Sitten Herra sanoi minulle: `Mene vielä ja rakasta naista, vaikka hänellä on rakastaja, ja hän rikkoo avion. Rakasta häntä niin kuin Herra rakastaa israelilaisia, vaikka nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja´” (Hoos. 3: 1).

Profeetta Hoosean avioliitto oli kuvausta Jumalan ja Israelin välisesestä suhteesta. Hoosea joutui kokemaan syvää sydänsurua kun hänen rakastamansa vaimo petti häntä toisen miehen kanssa. Jumala antoi hänelle merkillisen ohjeen: Hoosean tuli ostaa hyvin tuntuvalla summalla vaimo takaisin itselleen ja jatkaa kaikesta huolimatta hänen rakastamistaan.

Hoosea näytti aikalaisilleen ja samalla meille Jumalan rakkauden syvyyden. Vaikka me rakastamme enemmän itseämme, toisia ihmisiä ja ympärillämme olevia asioita kuin Jumalaa, Hän rakastaa intohimoisesti meitä. Hän jatkaa rakastamistaan, vaikka me olemme uskottomia. Hänen rakkautensa on jatkuvaa vaikka meidän sitoutumisemme on parhaimmillaankin häilyvää.

Jumala rakastaa juuri sinua. Voit ajatella, että olet mokannut elämäsi liian vaikeasti tai olet liian paha Jumalan rakastamaksi mutta se ei muuta Jumalan tunteita sinua kohtaan. Hä tietää häilyvän ja muualle tähyilevän sydämesi ja rakastaa sinua silti.

Ja Hän on maksanut sinusta suurimman mahdollisen hinnan. Hän antoi Poikansa kuolemaan kunnottomuutemme tähden, jotta saisimme elää Hänen lähellään.

Elämämme Jumalan yhteydessä ei johdu meidän erinomaisesta rakkaudesta vaan Jumalan muuttumattomasta ja hyvästä asenteesta meitä kohtaan.

Kun tuo uskomaton rakkaus pääsee murtautumaan suojiesi läpi sinne, missä sisimpäsi huutaa tulla nähdyksi ja rakastetuksi, et pysy entiselläsi.

Vaatimus synnyttää pelkoa ja etäännyttää mutta rakkaus synnyttää kiitollisuutta ja vastarakkautta. Rakkaus kutsuu tulemaan lähelle ja laskemaan suojat. Rakkaus kutsuu yhteyteen.

Älä pelkää menetyksiä

”Hän ajaa takaa rakastajiaan, mutta ei saavuta heitä, etsii heitä mutta ei löydä. Silloin hän sanoo: `Minä menen takaisin entisen mieheni luokse, sillä parempi oli minun elämäni silloin kuin nyt.´” (Hoos. 2:9)

Miten kipeää menetykset tekevätkään! Me haluaisimme palata ajassa taaksepäin ja estää menetystemme syntymiset. Hoosean sanojen mukaan haluaisimme juosta niiden asioiden perässä, jotka antoivat meille merkitystä ja tarkoitusta ja itkien anomme niitä palaamaan.

Jumalan lasten elämässä menetykset eivät ole sattumanvaraisia eikä ne tule kohtalon sattumana. Jumala on elämämme suuren näyttämön tarkka kapellimestari. Hän tietää meidän jokaisen taipumukset korvata paras hyvillä korvikkeilla. Ja Hän rakastaa liikaa meitä antaakseen meidän tyytyä vähempään.

Kun me juoksemme ihmissuhteiden, omaisuuden tai terveyden perässä, Jumala tavoittelee meitä. Monesti vasta kun meidän on pysäytetty ja meiltä on riistetty välttämättömänä pitämämme asiat, jokin meissä herää Jumalan suuntaan. Ehkä lohduton sisimpämme alkaa juuri silloin etsiä sitä turvaa, jota Hän olisi aina valmis tarjoamaan.

Jeesus saattoi ennen olla meille muilta oppimamme ”asia” tai ”tunnustus”. Menetysten jälkeen monet kristityt kokevat nähneensä Hänet omilla sydämen aisteillaan. Jeesus tuli itse korvaamaan menetetyt asiat ja Hän olikin menetyksiä suurempi.

Älä siis pelkää menetyksiä. Ehkä menettäessäsi saat jotain enemmän?

Ehkä päästäessäsi irti huomaat, että sinusta pidetään kiinni?

Kun Jumala sulkee tien

”Sen tähden, katso, minä tukin hänen tiensä orjantappuroilla. Minä rakennan muurin hänen eteensä, niin ettei hän löydä polkujaan.” (Hoos. 2:8)

Jumala puhui profeetta Hoosean kautta Israelin kansalle niistä poluista, joita pitkin he kulkivat epäjumaliensa perässä. Jumala kutsui kansaa yhä uudelleen luopumaan epäjumalistaan ja palaamaan Hänen luokseen mutta kutsuun ei vastattu. Silloin Herra sanoi toimivansa itse kansan puolesta.

Meillä ihmisillä on jatkuva taipumus etsiä sisäistä tyydytystä jostain muualta kuin Jumalastamme. Jumala on kyllä luonut elämäämme paljon nautittavia asioita, mutta Hän haluaa olla elämämme tärkein asia ja tyydyttää sielumme syvimmällä tavalla. Kun joku muu asia tulee Jumalaa tärkeämmäksi, se voi muuttua epäjumalaksi.

Oletko kokenut vastoinkäymisiä työelämän, ihmissuhteiden, raha-asioiden tai terveyden kohdalla? Niitä kokiessamme kyselemme, kuinka Jumala voi sallia meidän kokevan niin raskaita asioita ja luopumisia. Mutta ehkä kyse on samasta asiasta kuin mistä Hoosea kirjoittaa: Jumala tukkii ne tiet, jotka ovat viemässä väärään suuntaan?

Me emme elä Herran yhteydessä oman uskollisuutemme, rakkautemme tai hyvyytemme tähden. Olemme Jeesuksen yhteydessä sen tähden, että Hän on rakastanut meitä ja pitää meistä kiinni joka päivä.

Hän houkuttelee meitä rakkaudellaan oikealle polulle, joka johtaa läheisempään suhteeseen kanssaan ja samalla tukkii niitä polkuja, jotka vievät harhaan. Hän tahtoo olla meille muutakin kuin uskontunnustus tai vapaalippu taivaaseen: Hän tahtoo olla meille elävä Vapahtaja, sielumme kiinnekohta ja sydämemme ilo.

Jumala parantaa uskottomuutesi

”Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Minä rakastan heitä omasta tahdostani, vihani on väistynyt heistä pois” (Hoos. 14: 5).

Hoosealla oli ollut Israelin kansalle kova sanoma: nämä ovat hylänneet Jumalansa ja palvelleet uskottomuudzessaan muita jumalia, siksi kansa joutuisi kokemaan kovia ja jättämään maansa valloittajavaltion toimesta.

Uskottomuus Jumalaa kohtaan tarkoittaa sitä, että haemme elämämme turvaa ja mielekkyyttä ensisijaisesti muualta kuin Hänestä: rahasta, ihmissuhteista, työurista, nautinnonhaluistamme ja omasta itsestämme ja niin edelleen. Nämähän ovat itsessään monesti hyviä juttuja. Ne saavat vain Jumalan paikan elämässämme, ne ovat niitä asioita joihin loppukädessä luotamme elämässämme. Niinpä ne saattavatkin olla uskottomuutta Jumalalle, joka tahtoo olla elämässämme ensimmäinen ja ainoa todellinen turva.

Jumala ei hylkää ihmistä uskottomuudestaan. Se on yhtä mahdotonta kuin, että Hän olisi antanut Israelin kansan mennä menojaan. Jumala sen sijaan lupaa parantaa meidät. Miten tämä tapahtuu? Jumala osoittaa muut turvat kannattamattomiksi. Oletko joutunut rahapulaan, onko ihmissuhteesi kokeneet yllättäviä ja traagisia käänteitä, eikö työurasi olekaan mennyt niin kuin ajattelit? Huudamme tällaisissa asioissa missä Jumala on, mutta entä jos Jumala on kaiken takana? Entä jos Hän haluaa jälleen kiinnittää meidän sydäntämme ja toivoamme yksin Häneen? Entä jos ongelmiemme takana onkin Jumala, joka haluaa vaihtaa korvikkeemme johonkin paljon antavampaan ja kestävään – Häneen itseensä?

Jumala tekee tätä työtään meissä, koska Hän rakastaa meitä. Jotkut ajattelevat, etteivät enää voi sellaisten ja tällaisten ongelmien ja historian jälkeen olla Jumalan rakastettuja. Mutta kuule! Jumala rakastaa sinua loppumattomalla ja iankaikkisella rakkaudella eikä se ole mitenkään sidoksissa siihen millainen sinä olet. Hän on ilmoittanut rakastavansa meitä omasta tahdostaan – siis sen sijaan että Hänen rakkautensa pomppisi meidän elämämme laadun mukaan, se pysyy muuttumattomana, koska Jumala on muuttumaton.

Ethän enää suostu elämään Jumalan valheellisen vihan alaisuudessa? Kristus kärsi Jumalan vihan meidän uskottomuuden tähden ja nyt Jumalalla on perheväelleen rakkautta enemmän kuin voit kuvitella. Se rakkaus ulottuu elämäsi pimeyteen saakka ja pystyy siellä työskentelemään sinun parhaaksesi.

SAMSUNG CSC